Fafo-tv
Opptak fra 17. januar, Fafofrokost: Hvordan håndterer kommunene ansvaret for spesialistutdanningen i allmennmedisin?

Siden 2019 har kommunene hatt ansvar for å tilrettelegge for allmennleger i spesialisering. Fafo har evaluert ulike modeller for organiseringen av utdanningen. På dette seminaret ble rapporten presentert og kommentert.