Fafo-tv
Opptak fra 19. oktober, Fafofrokost: Elektrifisere eller fase ut norsk olje?

Representanter fra myndigheter, næringsliv, miljøorganisasjoner og fagforeninger har diskutert norsk olje og gass’ vei fram mot 2050. En ny rapport samler disse veikartene, og viser hvilke flaskehalser og muligheter aktørene ser for seg. Netto nullutslipp eller utfasing? Og kan en omstilling bli både sosialt rettferdig og økologisk troverdig?