Fafo-tv
Opptak fra 2. februar, Fafofrokost med rapportlansering: Har det blitt enklere for forbrukeren å ta sunnere valg?

Fafo har evaluert «Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold» som ble inngått mellom helsemyndighetene og matbransjen i 2016. Hvordan har de ulike partene arbeidet for å imøtekomme avtalen? Har intensjonsavtalen vært et riktig verktøy for å fremme godt kosthold?