Opptak fra 2. mars, Fafofrokost: Intervjuet som avgjør asylsøkerens fremtid

02. mars 2023

Asylintervjuet har avgjørende betydning for asylsøkerens mulighet for beskyttelse. Fafo har på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI), evaluert kvaliteten på asylintervjuene. Forskerne finner stor variasjon i hvordan disse intervjuene gjennomføres. På seminaret presenterte vi den nye rapporten, og vi inviterte til diskusjon: Hva må gjøres under asylintervjuet for at alle asylsøkere skal ha like muligheter til å få sin sak vurdert?