Fafo-tv
Opptak fra 23. juni, Fafo-webinar med rapportlansering: Styrket hjelp til rusmiddelavhengige – hvordan gikk det?

Vi lanserte slutttrapporten fra evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Rapporten viser at det i opptrappingsperioden (2016–2020) har vært en betydelig utvikling på rusfeltet i mange kommuner, men at videre satsing er nødvendig dersom alle med rusmiddelproblemer og deres pårørende skal motta de tjenestene de har behov for. På dette webinaret ble evalueringsrapporten overlevert til helse- og omsorgsminister Bent Høie.