Opptak fra 23. mars, Fafo-seminar: Tariffavtaledekningen synker – hvordan kan partene og staten snu trenden?

23. mars 2023

Den norske tariffavtaledekningen er lavest i Norden. Hva er årsakene, og hva er konsekvensene? Hvordan kan partene og staten snu nedgangen mens arbeidslivet blir mer flyktig og fragmentert? Kan Norge hente lærdommer fra nabolandene? Vi inviterte arbeidslivets parter og departementet til debatt. Fafo-forskere ga oppspill til samtalen.