Fafo-tv
Opptak fra 24. november, Fafo Østforum webinar: EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

I slutten av oktober kom det varslede forslaget om minstelønn i EU. På dagens webinar fikk vi en innledning (på engelsk) av Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen. Deretter fortsatte vi på norsk med reaksjoner fra statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet, LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og direktør Stian Sigurdsen fra Virke. Møteleder var Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum.