Fafo-tv
Opptak fra 28. november, Fafo Østforum seminar: Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?
Opptak fra 28. november, Fafo Østforum seminar: Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?

Regjeringen har foreslått to handlingsplaner mot sosial dumping og de første forslagene til en ny Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Hva vil stortingspolitikerne prioritere? Og hva mener arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene om tiltakene som er foreslått?