Fafo-tv
Opptak fra 28. september, Fafo og Senter for lønnsdannelse inviterer til rapportlansering: Flere lavlønte i Norge: Hvem er de – og hva kan egentlig gjøres?

Ulikhet og økonomiske forskjeller har stått sentralt i årets valgkamp. I arbeidsmarkedet dreier det seg både om polarisering, økte lønnsforskjeller og sosial dumping. Men hvem har de laveste lønningene, hva jobber de med – og hvor går egentlig grensa for å være lavlønt?