Fafo-tv
Opptak fra 3. desember, kl 9, Fafo-webinar: På jakt etter språknøkkelen

Fafo og Språkrådet inviterte til webinar med rapporlansering.
Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere er undervurdert i store deler av arbeidslivet – på tvers av yrker og bransjer. Et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked stiller større krav til hvordan vi kommuniserer. Arbeidsplassen regnes som en av de viktigste arenaene for integrering i det norske samfunnet. Er det likevel slik at språk reduseres til et spørsmål om å finne praktiske løsninger og å unngå farlige situasjoner?