Fafo-tv
Opptak fra 3. september, Fafo-seminar med rapportlansering: Offentlig sektor i den digitale skyen

Korona-krisen har skapt enorm vekst innen videotjenester og skybasert kommunikasjon. Hva gjør offentlige virksomheter for å tilby gode digitale tjenester, og hvilken rolle spiller skytjenester? Fafo, NTL og Fagforbundet inviterte til seminar om «Offentlig sektor i den digitale skyen». Fagforeningsrepresentanter og politikere luftet sine meninger om problematikken etter at Fafo-forsker Åsmund Arup Seip presenterte funn fra den nye Fafo-rapporten Sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor. Om skytjenester og digitale veivalg i fire statlige virksomheter og fire kommuner
Last ned gratis nettutgave av rapporten (pdf)

Last ned Seips presentasjon på seminaret (pdf)