Fafo-tv
Opptak fra 7. februar, Fafo Østforum seminar: Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

Arbeidsinnvandrere fra EØS skal i utgangspunktet «klare seg selv». Gruppen opplever likevel en rekke problemer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Med utgangspunkt i en fersk offentlig utredning, diskuterte vi arbeidsinnvandrernes situasjon og hva vi bør gjøre for en bedre integrering.