Fafo-tv
Opptak fra 8. mars, Fafo-webinar: Litt av hvert om likestilling

Fafo markerte den internasjonale kvinnedagen. Vi plukket ut et knippe sentrale forskningsområder fra Fafos portefølje og utfordret våre forskere til å anvende et kjønnsperspektiv på denne forskningen. Stikkord for innleggene er likelønn og arbeidsledighet, yrkesdeltakelse blant innvandrede kvinner, korona og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og likestilling i Kina.