Skip to main content

Opptak fra 8. mars seminar: Kvinner i dagbevegelsen – er målene nådd?

08. mars 2023

Fafo markerte den internasjonale kvinnedagen med seminar og mingling. Årets tema var kvinner i fagbevegelsen. Vi la fram de nyeste tallene for kvinners representasjon i forbundene og i LO. Vi presenterte også en ny undersøkelse om kvinners tillitsvalgtkarrierer. Kvinner har inntatt de fleste posisjoner i fagbevegelsen og styrket sin representasjon. Kvinner er like motiverte som menn for verv på høyere nivå. Hva nå? Er målene om lik representasjon for kvinner og menn nådd? Eller er det fortsatt en jobb å gjøre? Vi hadde invitert kvinnelige tillitsvalgte til panelsamtale.