Fafo-tv
Opptak fra 9. november, Fafofrokost: Hvem skal levere velferdstjenestene?
Konkurranseutsetting av velferdstjenester er et brennbart politisk område og det har vært tema i fire offentlige utvalg der det siste i rekken, Avkommersialiseringsutvalget, ble nedsatt i høst. Spørsmålet er hvordan EØS-avtalen påvirker våre valgmuligheter. Hva skjedde for eksempel da Oslo kommune prioriterte ideelle drivere av sykehjem? Og hva vil Sverige med sin nye utredning om profitt i skolen? Dette er temaer som tas opp på denne Fafo-frokosten. I tillegg presenteres resultater fra en ny spørreundersøkelse om holdninger til konkurranseutsetting.