Fafo-tv
Opptak fra 1. februar: Fafofrokost: Tvungen lønnsnemnd – hva er alternativene?

Brukes tvungen lønnsnemnd for ofte og når det egentlig ikke er grunnlag for det? Og innebærer praktiseringen av tvungen lønnsnemnd at enkelte grupper i realiteten fratas streikeretten? Vi inviterte fire fagforbund for å diskutere bruken av tvungen lønnsnemnd og mulige alternativer for å unngå store samfunnsmessige konsekvenser av en konflikt.