Opptak fra 15. februar, Fafofrokost med rapportlansering: Veldedighet i velferdsstaten

15. februar 2023

Hvem oppsøker Frelsesarmeen for å hente matposer? På oppdrag fra Frelsesarmeen har forskere ved Fafo fulgt Frelsesarmeens tilbud om matutlevering i Oslo, Drammen og Sarpsborg. De som deler ut mat er intervjuet, det samme er personer som har mottatt matposer. På denne Fafofrokosten lanseres Fafo-rapporten fra prosjektet.