Fafo-tv
Opptak fra 21. oktober Fafo-seminar: ME-rammede barn og barnefamilier i møte med helse- og velferdsapparatet
Forskere i prosjektteamet presentete funn som gjelder barn og barnefamilier. ME-foreldrene kommenterte og ga sine erfaringer og syn på utfordringene som barnefamilier med ME møter. Deretter ble det en panelsamtale hvor opplevelsene av møtet med helse- og velferdsapparatet – ikke minst barnevernet – var tema.