Fafo-tv
Opptak fra 3. februar, Fafofrokost med boklansering: Krig, handel og folkerett – når næringslivet blir et utenrikspolitisk problem

Diktaturer har normalt fungerende økonomier. Økonomisk aktivitet fortsetter under krig og konflikt. Men hvilke regler gjelder når utenlandske styrker okkuperer oljefelter? Og har myndigheter her hjemme et ansvar når multinasjonale selskaper bryter folkeretten i krigssoner langt vekk?