Opptak fra 18. september: Fafo Østforum seminar om lønn- og arbeidsvilkår i renholdsbransjen

18. september 2018

Renholdsbransjen har de siste årene hatt en økning av arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa. Samtidig har det blitt satt i verk en rekke tiltak for å rydde opp i en bransje som i flere tiår har slitt med useriøse aktører. Virker tiltakene?