Opptak 26. okt: Fafo Østforum seminar om bemanningsbransjen

26. oktober 2017

På dette seminaret presenterte statssekretær Morten Bakke regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Du fikk også vite mer om omfanget av innleie, samt innspill fra LO og NHO Service.