Skip to main content

Opptak fra 25. september, nordisk webinar: Norden etter korona – krise eller muligheter?

25. september 2020

Hvilke utfordringer står de nordiske landene og den nordiske modellen overfor under og i kjølvannet av koronakrisen? På dette nordiske webinaret presenteres Fafo-notatet «Post korona – en ny fase for den nordiske modellen?», og det blir kommentarer fra representanter for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene som utgjør SAMAK.

––– TEKNISKE PROBLEMER: Dessverre opplevde vi at lyden fra eksterne kommentatorer ikke ble med i den første delen av sendingen. I opptaket lenket opp her har vi klippet ut disse segmentene på avmerkede steder. Vi beklager. Hele originalopptaket, inkludert delene uten lyd: https://www.youtube.com/watch?v=pO8s5DlgOQw –––

Forskernes presentasjon kan du laste ned her (pdf)