Fafo-tv
Opptak fra 9. oktober, Fafofrokost med rapportlansering: Kunst- og kulturbransjen – interessekamp for «løsarbeidere»

Kunstnere og kulturarbeidere utmerker seg ved at de langt sjeldnere enn andre har fast ansettelse og forutsigbar inntekt. Hvordan jobber organisasjonene med å sikre sine medlemmers inntekts- og arbeidsbetingelser når få har fast ansettelse, tilknytningsformene endres og prisene på oppdrag er under press? På denne Fafofrokosten har vi invitert representanter fra organisasjonene innen kunst- og kulturfeltet til å diskutere disse temaene med utgangspunkt i en ny rapport som Fafo har utarbeidet for LO.

Direktesending fra kl. 08.30.