Omfattende brudd på reglene for midlertidig ansettelse – teaser for Fafofrokost 6. februar

05. februar 2020

Reglene for midlertidige ansettelser brytes av en stor andel norske virksomheter. Torsdag 6. februar lanserte vi rapporten som søker å tallfeste omfanget og håndhevingen. I forkant av seminaret fortalte Fafo-forsker Jørgen Svalund om noen funn og hva som skulle debatteres på seminaret. Se teaservideo her.