Skip to main content

Nyhet

Student composition contributes to tolerance

News | 23 December 2022 | Alf Tore Bergsli
En ny vitenskapelig artikkel, basert på data fra Oslo-regionen, finner at holdninger til muslimer blant elever med majoritetsbakgrunn er mer positive på skoler hvor andelen muslimer er høyere. Dette funnet indikerer at økt kontakt på tvers av religiøse skillelinjer kan bidra til mer positive holdninger.
A new scientific article, based on data from the Oslo region, finds that attitudes towards Muslims among students with a majority background are more positive in schools where the proportion of Muslims is higher. This finding indicates that increased contact across religious divides may contribute to more positive attitudes.
Publisert: 23 December 2022

Researchers