Children of immigrants
Children of immigrants

Researchers

Research professor
Doctoral Researcher
Researcher
Researcher (on leave)
Researcher
Head of Research
Ragna Lillevik, Nerina Weiss og Lene Christin Holum
Barnefaglig kompetanse i utlendingsforvaltningen
En evaluering av utlendingsforvaltningens arbeid med barn og barnefaglig kompetanse
Fafo-rapport 2021:34
Beret Bråten, Olav Elgvin, Hedda Flatø og Ragna Lillevik
Samtale og strid
Frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap
Fafo-rapport 2021:16

Jon Horgen Friberg og Erika Braanen Sterri

Decline, revival, change? Religious adaptations among Muslim and non-Muslim immigrant origin youth in Norway
International Migration Review. | 2021 | Open access

Silje Andresen

Being inclusive when talking about diversity
How teachers manage boundaries of Norwegianness in the classroom
Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) | 2021 | Open access