Skip to main content

Nyhet

Ethiopia: Local dietary supplements a good option

News | 29 October 2021 | Alf Tore Bergsli

Forskere har utviklet alternativ for kosttilskudd til moderat underernærte barn i Etiopia, basert på lokale råvarer framfor konvensjonelle kosttilskudd. Dette har vist seg å være et fullgodt alternativ, ifølge en randomisert kontrollert studie som Anne Hatløy  og hennes medforskere har utført og oppsummerer i en ny vitenskapelig artikkel.

Researchers have developed alternatives for dietary supplements for moderately malnourished children in Ethiopia, based on local ingredients rather than conventional dietary supplements. This has proven to be a good alternative, according to a randomized controlled trial conducted by Anne Hatløy and her fellow researchers, summarized in a new scientific paper.

Publisert: 29 October 2021