Skip to main content

Nyhet

New PhD: Kristin Dalen on views on welfare in China

News | 16 June 2021 | Alf Tore Bergsli
Torsdag 17. juni disputerer Kristin Dalen til ph.d.-grad ved ved Universitetet i Bergen. Doktorgraden bruker tre nasjonalt representative spørreundersøkelser fra Kina i perioden 2004–2014 til å undersøke hvorvidt politisk legitimitet på lokalt og sentralt nivå kan knyttes til sosialpolitikk. Hun ser også på hvordan velferdsordninger relaterer seg til holdningsendringer, samt om sosiale skillelinjer i befolkningen styrkes eller svekkes over tid.
On June 17, 2021 Kristin Dalen will defend her doctoral thesis for the PhD Degree at the University of Bergen. The title of the thesis is "Chinese Views on Welfare: Social Policy and Political Support".
Publisert: 16 June 2021