Skip to main content

Nyhet

New report: How will Nordic employment laws hold against changes to come?

News | 12 October 2020 | Alf Tore Bergsli

Det Fafo-ledede prosjektet «The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models» gransker en rekke sider ved hvordan våre nordiske samfunn står rustet for framtida. Denne rapporten søker å avdekke hvorvidt det er behov for å tilpasse nordisk arbeidsrett til fremtidens arbeidsrelasjoner, og i så fall hvordan en slik tilpasning kan bevare reglenes formål og funksjoner. Særlig atypiske arbeidsformer står sentralt i rapporten. Oppdragsgiver er Nordisk Ministerråd.

The Fafo-led project "The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models" examines a wide range of aspects of how our Nordic societies are prepared for the future. This report seeks to reveal whether there is a need to adapt Nordic labour law to future working relationships, and, if so, how such an adaptation can preserve the purpose and functions of the laws. The report is comissioned by the Nordic Council of Ministers.

Publisert: 12 October 2020