Skip to main content

Nyhet

New project: How does the corona crisis affect vulnerable groups in Jordan and Lebanon?

News | 01 April 2020 | Alf Tore Bergsli

Fafo har fått et hasteoppdrag fra FNs internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Her skal vi kartlegge hvordan koronakrisen påvirker arbeidsmarkedene i Jordan og Libanon, med vekt på flyktninger, immigranter og andre sårbare grupper i uformelt arbeid.

Forskerne Svein Erik Stave og Tewodros Aragie Kebede er i gang med å utvikle surveyverktøy, og datainnsamling via telefonintervju starter om kort tid. Undersøkelsen skal gjentas om et par måneder for å kunne vurdere de mer langsiktige konsekvensene av koronakrisen på arbeidsmarkedet i de to landene.

Fafo has been given an urgent assignment from UN’s International Labour Organisation (ILO) to map how the corona crisis affects the labor markets in Jordan and Lebanon, with an emphasis on refugees, immigrants and other vulnerable groups in the informal work sector.

Researchers Svein Erik Stave and Tewodros Aragie Kebede are developing the survey tools for the imminent data collection via telephone interviews. The survey will be repeated in a couple of months to assess the longer-term consequences in the labor markets.

Publisert: 01 April 2020