Skip to main content

Svein Erik Stave

Forsker
To english version

  Utdanning

  Cand. Scient, Resource and Environmental Geography, University of Oslo

  Arbeidsområder

  Monitoring and Indicators Methodology; Vulnerability and Risk Assessments; Sustainable Development; Social-Environmental Interrelationships; Environmental Management; Peacebuilding; Systems Theory and Methodology; Interdisciplinary Research

  Aktive prosjekter

  Norsk-rumensk initiativ for kvalitet i utdanning - NOROC

  Prosjektet tar sikte på å forbedre kvaliteten på utdanning, spesielt i rurale områder, i fem distrikter i Romania. Prosjektet har som mål å bekjempe skolefrafall og legge til rette for overgang fra grunnskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående opplæring for 650 barn.

  Visjon2030 Formative Dialogue Research

  The VISJON2030 initiative is setup to contribute to poverty reduction in countries receiving development aid from Norway.

  Fullførte prosjekter

  Plattformarbeid og plattformarbeideres rettigheter i Jordan

  Kartlegging av arbeidere og arbeidsforhold i digitale platformselskaper i Jordan

  Evaluering av arbeidstiltak i Jordan

  Formålet med evalueringen er å generere kunnskap om effektene av det nasjonale «Labour Intensive Infrastructure Programme» i Jordan, med særlig fokus på hvordan programmet er med på skape fredelig sameksistens mellom jordanere og syriske flyktninger.

  Konsekvenser av COVID-19 i arabiske land

  Prosjektet vurderer virkningen av COVID-19-pandemien i tre arabiske stater: Irak, Jordan og Libanon. Evalueringene vil bidra til forståelsen av omfanget av krisen og noen av de presserende problemene og bekymringene som arbeidstakere fra forskjellige samfunnslag møter, for eksempel sysselsettingsstatus, inntektskilde, forbruk og fattigdom. Resultatene vil bidra til designe tiltak som imøtekommer arbeidernes behov.

  Flyktninger og økonomisk utvikling

  Det er per i dag registrert 68,5 millioner flyktninger rundt om i verden, hvorav 25,4 millioner av disse lever utenfor eget land. Siden den andre verdenskrig har flyktninger i stor grad blitt sett på som en gruppe som bør støttes ved å opprettholde deres grunnleggende behov, som tilgang til mat, husly, skole og helsetjenester, inntil de returnerer til sine hjemland. Slik støtte har primært blitt gitt gjennom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i egne leire opprettet for flyktninger. Denne modellen har påført vertsland en uforholdsmessig stor byrde samtidig som internasjonale donorer har vært misfornøyde med måtte finansiere støtten over lang tid, noe som har blitt normalen når det gjelder flyktningsituasjoner.

  Intensjonsavtalen om sunnere kosthold

  Fafo skal evaluere «Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold» som er inngått mellom helsemyndighetene og matbransjen.

  Sosioøkonomiske effekter av afghanske flyktninger i Pakistan

  Det overordnede målet med prosjektet er en studie av sosioøkonomiske konsekvenser av afghanske flyktninger i Pakistan.

  Sustainable Development Indicators

  The purpose of the project "Sustainable development indicators in China" was to strengthen policy formulation and governance through developing indicators of social and environmental sustainability in China.

  Results paper


  Full report