Skip to main content

Nyhet

Sociological theory: Recommends more creative conversation between reality and theory

News | 18 March 2022 | Alf Tore Bergsli
Sosiologers forhold til teori og empiri står i sentrum for en ny vitenskapelig artikkel hvor Maria Gussgard Volckmar-Eeg er medforfatter. Nærmere bestemt handler det om forskningstradisjonen «institusjonell etnografi» og hvordan denne kan brukes i sosiologisk kunnskapsutvikling. Forfatterne argumenterer for en abduktiv tilnærming til forskningstradisjonen, det vil si at forholdet mellom teori og empiri preges av kreativ dialog framfor å være mer analytisk lukkede størrelser.
A new scientific paper co-authored by Maria Gussgard Volckmar-Eeg examine sociologists' views on the relations between theory and empirical data. More specifically, the article discuss the research tradition "institutional ethnography" and how it can be used as part of the sociological tool-box. The authors argue for an abductive approach, meaning that the relationship between theory and empirical data would gain from being more characterized by creative dialogue than more analytically closed sizes.
Publisert: 18 March 2022

Researchers