Skip to main content

Nyhet

A look at the fish based diet in Ghana

News | 14 April 2023 | Stein Roar Fredriksen
Små fisk er en viktig del av kostholdet i Ghana, og selv om små fisk i utgangspunktet er næringsrik mat, er feilernæring et problem i landet. Fafos Anne Hatløy bidrar i et forskningsarbeid som ser nærmere på nettopp dette saksområdet, presentert i to artikler.
Small fish are an important part of the diet in Ghana. Although small fish are basically nutritious food, malnutrition is a problem in the country. Fafo's Anne Hatløy contributes to a research project that looks more closely at this dietary issue, presenting findings in two articles.
Publisert: 14 April 2023

Researchers