Skip to main content


Research area:

Global health

Fafo’s health-related research focuses on social dimensions of ill-health including inequity, vulnerability, coping strategies and adaptation. Our aim is to promote high-quality research and evaluations to improve health and achieve equity in health. We have a particular focus on marginalized populations which includes populations in conflict and fragile settings.

As key drivers of socio-economic development, strategies for promoting, protecting and supporting optimal health have gained increasing global attention in the past decade. Health is an integral part of the Millennium Development Goals (MDGs) of the UN, and achieving equity in health requires both a state responsibility and global collective action. Socio-economic inequalities translate into inequalities in access to food, health services, and other public services. This leads to socioeconomic differences in various health outcomes, such as disease, undernutrition and premature death. In fragile situations, health may deteriorate both because of direct casualties from conflict or disaster and indirectly due to the breakdown of service provision.

Fafo’s areas of public health research expertise include mortality estimations; women and child health, and nutrition especially food insecurity and infant feeding practices. Health modules are integral parts of Fafo’s living conditions surveys as well as research related to conflict, disaster and environmental adaptation. A key aspect of our work in these areas is to develop indicators and measurement methods for correctly assessing changes in health and nutrition.


Ongoing projects

Enabling Environments for NCD Risk Reduction in Ethiopia (ENABLE)
Fafo deltar i et «Ethical Advisory Board» for ENABLE, et prosjekt finansiert av Horizon Europe.

Fafo publications

Articles and book chapters

Other publications

Completed projects

Living conditions after the Sichuan earthquake

Et jordskjelv på 8,0 på Richter-skalaen rammet Wenchuan County i Sichuan-provinsen 12. mai 2008. Styrken på skjelvet og de store konsekvensene gjorde dette til et av de største jordskjelvene som er registrert i Kinas, og i verden for øvrig. For å ha et kunnskapsgrunnlag for planlegging av gjenoppbygging etter jordskjelvet, ble Fafo og Chinese Academy of Science and Technology for Development (CASTED) bedt om å foreta en rask vurdering av den behovene til den rammede befolkningen umiddelbart etter jordskjelvet, og å gjøre tre oppfølgingsstudier av levekår i katastrofeområder i 2009, 2011 og 2017.

Nutrition in Norwegian development aid
I forbindelse med UD og Norad sitt arbeid med en ny handlingsplan for bærekraftige matsystemer, ønskes en oppdatering og fornying av rapporten Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid, utgitt av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet.
Intention agreement on healthier food

Fafo skal evaluere «Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold» som er inngått mellom helsemyndighetene og matbransjen.

Eritrea Population and Health Survey 2010

The major objective of the 2010 Eritrea Population and Health Survey was to collect and analyze data on fertility, mortality, family planning, and health.

Nutrition - still nobody's business?

I dette oppfølgingsprosjektet ser forskerne på hvordan Norge kan forbedre sitt engasjement når det gjelder global ernæring.

Safety Nets - School feeding in emergencies

Målet med denne studien er å få en bedre forståelse av fordeler og potensielle muligheter som ligger i skolematprogrammer i humanitære krisesituasjoner.

Sichuan Earthquake Victim Survey

Prosjektet varen hurtig vurdering av situasjonen, kjennetegn ved og mestringsstrategiene til befolkningen i Sichuan etter jordskjelvet den 12. mai 2008. En undersøkelse av om lag 4000 husstander ble gjennomført i de 40 mest berørte områdene. Prosjektet ble utført i samarbeid med det kinesiske akademiet for vitenskap og teknologi for utvikling.