Skip to main content

Nyhet

Exploration of home-grown nutritional supplements in Ethiopia

News | 20 December 2019 | Alf Tore Bergsli

Feilernæring er utbredt blant barn i Etiopia og et program som tilbyr manglende næringsstoffer gjør dette kun i områder med gjennomgående lav matsikkerhet. I et paper beskriver Anne Hatløy med flere hvordan lokalt grodde ingredienser kan brukes som et alternativ til dagens mais- og soyablandinger i å rette opp i feilernæring blant barn mellom 6 og 59 måneder. Forskerne vil følge opp med en studie om hvordan mødrene betrakter et slikt skifte.

In Ethiopia, malnutrition is widespread amongst children and a supplementary feeding program is only provided to chronically food-insecure areas. A paper co-authored by Anne Hatløy outline the exploration of whether using local ingredients-based supplement (such as pumpkin seed, peanut, amaranth grain, flaxseed, and emmer wheat) is at least as good an alternative as the currently used corn-soya blends in treating moderate acute malnutrition among children aged 6–59 months. Further studies will examine how mothers view a change to supplements based on local ingredients.

Publisert: 20 December 2019