Skip to main content

Lanseringsseminar

Bostedsløshet – menneskene bak tallene

Friday 13. October 2023

kl. 10:00–

12:00

Fafo, som del av Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL), inviterer til lansering av nytt temanummer av tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Tittelen på temanummeret er «Bostedsløshet – menneskene bak tallene».  

Gjesteredaktører for denne utgaven er BOVEL-forskerne Inger Lise Skog Hansen, Fafo, og Maja Flåto, OsloMet. 

Temanummeret har bidrag fra forskere i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Flere av artiklene viser betydningen av å integrere en sterkere oppmerksomhet om bolig og det å mestre livet i egen bolig innenfor ulike deler av velferdstjenestene, og hvordan dette kan bidra til å forebygge bostedsløshet og fremme gode levekår blant utsatte grupper.

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research er et vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler innen et bredt spekter av velferdspolitiske temaer om de nordiske velferdssamfunn. Aktuelle temaer er levekår og livssituasjon i befolkningen, arbeidsliv og arbeidsinkludering, sosiale tjenester, omsorg, folkehelse og funksjonshemming. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Nordens välfärdscenter og Fafo Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning.

Temanummeret med tittelen «Bostedsløshet – menneskene bak tallene» er tilgjengelig på nett og er open access. 

Program

Velkommen og introduksjon ved Terje Olsen, forskningsleder, Fafo og redaktør for Nordisk välfärdsforskning. Presentasjon (pdf)

Gjesteredaktørenes introduksjon. Hjem eller bolig? Kategoriers betydning for kunnskapsutvikling om bostedsløshet. Når svikt i tilgangen til helsetjenester blir et boligproblem ved Inger Lise Skog Hansen, seniorforsker, Fafo og Maja Flåto, forsker, OsloMet. Presentasjon (pdf)

Kommentar ved Ida Høvde Holmagan, seniorrådgiver, Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommentar ved Tor Erik Befring, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Hva skal vi med en kjønnsnøytral boligsosial politikk? v/ Synnøve Økland Jahnsen, forsker, Fafo. Presentasjon (pdf)
Enslige mødres perspektiv på hjemløshet v/ Tove Samzelius, universitetslektor, Malmø universitet

Kommentar ved Hedda Eilertsen Barvik, spesialrådgiver, KS

Panelsamtale Ledet av Inger Lise Skog Hansen, seniorforsker, Fafo
- Elisabeth Brodtkorb, førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole
- Esben Olesen, forsker, Nordlandsforskning

Lanseringsseminar

Bostedsløshet – menneskene bak tallene

13. October

kl. 10:00–

12:00

Tove Samzelius

Malmö universitet

Maja Flåto

NOVA OsloMet

Hedda Eilertsen Barvik

KS

Elisabeth Brodtkorb

VID

Esben Olesen

Nordlandsforskning

Tor Erik Befring

Helsedirektoratet

Ida Høvde Holmagan

Inger Lise Skog Hansen

Fafo

Synnøve Økland Jahnsen

Fafo

Terje Olsen

Fafo

Lanseringsseminar

Bostedsløshet – menneskene bak tallene

13. October

kl. 10:00–

12:00

Tove Samzelius

Malmö universitet

Maja Flåto

NOVA OsloMet

Hedda Eilertsen Barvik

KS

Elisabeth Brodtkorb

VID

Esben Olesen

Nordlandsforskning

Tor Erik Befring

Helsedirektoratet

Ida Høvde Holmagan

Inger Lise Skog Hansen

Fafo

Synnøve Økland Jahnsen

Fafo

Terje Olsen

Fafo

Lanseringsseminar

Bostedsløshet – menneskene bak tallene

13. October

kl. 10:00–

12:00

Tove Samzelius

Maja Flåto

Hedda Eilertsen Barvik

Elisabeth Brodtkorb

Esben Olesen

Tor Erik Befring

Ida Høvde Holmagan

Inger Lise Skog Hansen

Synnøve Økland Jahnsen

Terje Olsen

Lanseringsseminar

Bostedsløshet – menneskene bak tallene

13. October

kl. 10:00–

12:00

Fafo, som del av Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL), inviterer til lansering av nytt temanummer av tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Tittelen på temanummeret er «Bostedsløshet – menneskene bak tallene».  

Tove Samzelius

Maja Flåto

Hedda Eilertsen Barvik

Elisabeth Brodtkorb

Esben Olesen

Tor Erik Befring

Ida Høvde Holmagan

Inger Lise Skog Hansen

Synnøve Økland Jahnsen

Terje Olsen

Lanseringsseminar

Bostedsløshet – menneskene bak tallene

13. October

kl. 10:00–

12:00

Tove Samzelius

Maja Flåto

Hedda Eilertsen Barvik

Elisabeth Brodtkorb

Esben Olesen

Tor Erik Befring

Ida Høvde Holmagan

Inger Lise Skog Hansen

Synnøve Økland Jahnsen

Terje Olsen

Lanseringsseminar

Bostedsløshet – menneskene bak tallene

13. October

kl. 10:00–

12:00

Fafo, som del av Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL), inviterer til lansering av nytt temanummer av tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Tittelen på temanummeret er «Bostedsløshet – menneskene bak tallene».  

Tove Samzelius

Maja Flåto

Hedda Eilertsen Barvik

Elisabeth Brodtkorb

Esben Olesen

Tor Erik Befring

Ida Høvde Holmagan

Inger Lise Skog Hansen

Synnøve Økland Jahnsen

Terje Olsen

Lanseringsseminar

Bostedsløshet – menneskene bak tallene

13. October

kl. 10:00–

12:00

Tove Samzelius

Maja Flåto

Hedda Eilertsen Barvik

Elisabeth Brodtkorb

Esben Olesen

Tor Erik Befring

Ida Høvde Holmagan

Inger Lise Skog Hansen

Synnøve Økland Jahnsen

Terje Olsen

Lanseringsseminar

Bostedsløshet – menneskene bak tallene

13. October

kl. 10:00–

12:00

Fafo, som del av Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL), inviterer til lansering av nytt temanummer av tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Tittelen på temanummeret er «Bostedsløshet – menneskene bak tallene».  

Tove Samzelius

Maja Flåto

Hedda Eilertsen Barvik

Elisabeth Brodtkorb

Esben Olesen

Tor Erik Befring

Ida Høvde Holmagan

Inger Lise Skog Hansen

Synnøve Økland Jahnsen

Terje Olsen

Lanseringsseminar

Bostedsløshet – menneskene bak tallene

I auditoriet i Annekset

13. October

kl. 10:00–

12:00

13. October

kl. 10:00–

12:00

Bostedsløshet – menneskene bak tallene

Lanseringsseminar
I auditoriet i annekset

Bostedsløshet – menneskene bak tallene

Lanseringsseminar

Tove Samzelius

Maja Flåto

Hedda Eilertsen Barvik

Elisabeth Brodtkorb

Esben Olesen

Tor Erik Befring

Ida Høvde Holmagan

Inger Lise Skog Hansen

Synnøve Økland Jahnsen

Terje Olsen