Skip to main content

Fafo Breakfast

Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios

Thursday 7. November 2019

kl. 08:30–

09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

«Flyktningpolitikk i Europa og i nærområdene – trender og scenarier» er den norske tittelen på dette seminaret som holdes på engelsk. De fleste er enige i at de som flykter fra krig og forfølgelse skal kunne søke beskyttelse i andre land. Det er mer omstridt hva denne beskyttelsen skal innebære, og hvem som skal ta kostnadene som knyttes til det å gi slik beskyttelse. På dette seminaret tok vi opp noen av dilemmaene som oppstår når stater prøver å samarbeide om flyktningpolitikk – i Europa og i nærområdene.

Først så vi på flyktningspørsmålet i nærområder til konfliktsoner, og Libanon er da vårt eksempel. Deretter spurte vi hvordan europeisk asyl- og flyktningpolitikk formes, og diskuterer ulike scenarier for denne politikken.

Situasjonen i Libanon
Mer enn en million syriske flyktninger ankom Libanon etter krigsutbruddet i 2011. Da hadde Libanon ennå ikke funnet ut hvordan de skulle håndtere de palestinske flyktningene som hadde ankommet ti år tidligere. I dag står flyktningpolitikk svært høyt på dagsordenen i libanesisk politikk. Vi spør om hvilke konsekvenser tilstrømningen av flyktninger har hatt for Libanon, hvordan libanesiske myndigheter har respondert, og hvilken rolle det internasjonale samfunnet har hatt – og kan ha – i fremtiden for å hjelpe Libanon i å sikre flyktningenes rett til beskyttelse.

Europeisk politikk
Å reformere flyktninghjelp i nærområdene og hjemme står høyt på dagsordenen i EU. I den andre delen av seminaret spurte vi hvordan europeisk asylpolitikk utformes, og hvilke scenarier og trender vi kan forvente i fremtidig europeisk migrasjons- og flyktningpolitikk.

Program

Velkommen ved Åge Tiltnes

Oppspill ved Guri Tyldum

Innlegg ved Natascha Zaun: EU asylum policy-making pre- and post-crisis: A comparison 

Innlegg ved Kamel Doraï: The challenges of Lebanese policy towards refugees and the problems of cooperation with international agencies

Samtale mellom Natascha Zaunnn, Kamel Doraï, Maja Janmyr og Pernille Rieker

Spørsmål fra salen

Møteleder: Guri Tyldum

Relevante Fafo-prosjekter

Europa, flyktninger og migrasjon: I dette prosjektet ser vi på Europas rolle i håndteringen av flyktninger i fire områder: Amman i Jordan, Bequaa-dalen i Libanon, Agades i Niger og Nakivale i Uganda. Les mer om prosjektet

Levekårene til syriske flyktninger i Jordan (2017-2018): Prosjektets formål var å bidra til økt kunnskap om syrere bosatt i Jordan for å bedre grunnlaget for politikkutforming, spesielt på områder som utdanning og sysselsetting. Les mer om prosjektet, inkl publiseringer

Flyktninger og økonomisk utvikling: Prosjektet «Refugees for Development» har som mål å komme opp med ny kunnskap som kan være med på å videreutvikle politikk og programmer som sikrer de humanitære behovene til flyktninger samtidig som de bidrar til langsiktig utvikling i vertslandene. Les mer om prosjektet

 

Temasider

Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på tematikken asyl og flyktninger kan du finne på våre temasider: 

Asyl og migrasjon

Flyktninger og fordrevne

Vold og konflikter

Fafo Breakfast

Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios

7. November

kl. 08:30–

09:45

Pernille Rieker

Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)

Maja Janmyr

University of Oslo

Kamel Doraï

French National Centre for Scientific Research

Natascha Zaun

European Institute, The London School of Economics and Political Science (LSE)

Åge Arild Tiltnes

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Fafo Breakfast

Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios

7. November

kl. 08:30–

09:45

Pernille Rieker

Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)

Maja Janmyr

University of Oslo

Kamel Doraï

French National Centre for Scientific Research

Natascha Zaun

European Institute, The London School of Economics and Political Science (LSE)

Åge Arild Tiltnes

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Fafo Breakfast

Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios

7. November

kl. 08:30–

09:45

Pernille Rieker

Maja Janmyr

Kamel Doraï

Natascha Zaun

Åge Arild Tiltnes

Guri Tyldum

Fafo Breakfast

Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios

7. November

kl. 08:30–

09:45

«Flyktningpolitikk i Europa og i nærområdene – trender og scenarier» er den norske tittelen på dette seminaret som holdes på engelsk. De fleste er enige i at de som flykter fra krig og forfølgelse skal kunne søke beskyttelse i andre land. Det er mer omstridt hva denne beskyttelsen skal innebære, og hvem som skal ta kostnadene som knyttes til det å gi slik beskyttelse. På dette seminaret tok vi opp noen av dilemmaene som oppstår når stater prøver å samarbeide om flyktningpolitikk – i Europa og i nærområdene.

Pernille Rieker

Maja Janmyr

Kamel Doraï

Natascha Zaun

Åge Arild Tiltnes

Guri Tyldum

Fafo Breakfast

Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios

7. November

kl. 08:30–

09:45

Pernille Rieker

Maja Janmyr

Kamel Doraï

Natascha Zaun

Åge Arild Tiltnes

Guri Tyldum

Fafo Breakfast

Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios

7. November

kl. 08:30–

09:45

«Flyktningpolitikk i Europa og i nærområdene – trender og scenarier» er den norske tittelen på dette seminaret som holdes på engelsk. De fleste er enige i at de som flykter fra krig og forfølgelse skal kunne søke beskyttelse i andre land. Det er mer omstridt hva denne beskyttelsen skal innebære, og hvem som skal ta kostnadene som knyttes til det å gi slik beskyttelse. På dette seminaret tok vi opp noen av dilemmaene som oppstår når stater prøver å samarbeide om flyktningpolitikk – i Europa og i nærområdene.

Pernille Rieker

Maja Janmyr

Kamel Doraï

Natascha Zaun

Åge Arild Tiltnes

Guri Tyldum

Fafo Breakfast

Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios

7. November

kl. 08:30–

09:45

Pernille Rieker

Maja Janmyr

Kamel Doraï

Natascha Zaun

Åge Arild Tiltnes

Guri Tyldum

Fafo Breakfast

Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios

7. November

kl. 08:30–

09:45

«Flyktningpolitikk i Europa og i nærområdene – trender og scenarier» er den norske tittelen på dette seminaret som holdes på engelsk. De fleste er enige i at de som flykter fra krig og forfølgelse skal kunne søke beskyttelse i andre land. Det er mer omstridt hva denne beskyttelsen skal innebære, og hvem som skal ta kostnadene som knyttes til det å gi slik beskyttelse. På dette seminaret tok vi opp noen av dilemmaene som oppstår når stater prøver å samarbeide om flyktningpolitikk – i Europa og i nærområdene.

Pernille Rieker

Maja Janmyr

Kamel Doraï

Natascha Zaun

Åge Arild Tiltnes

Guri Tyldum

Fafo Breakfast

Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios

I auditoriet i Annekset

7. November

kl. 08:30–

09:45

7. November

kl. 08:30–

09:45

Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios

Fafo Breakfast
I auditoriet i annekset

Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios

Fafo Breakfast

Pernille Rieker

Maja Janmyr

Kamel Doraï

Natascha Zaun

Åge Arild Tiltnes

Guri Tyldum