Skip to main content

Langseringsseminar i samarbeid med Fritt Ord

Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv

Thursday 11. August 2022

kl. 09:30–

Fritt Ord: Uranienborgveien 2, Oslo

Fritt Ord og Fafo inviterte til lansering av en ny studie om hvordan arbeidsgivere opplever, vurderer og erfarer arbeidstakeres ytringsfrihet og varsling. Seminaret fant sted i Fritt Ords lokaler.

Oppmerksomheten om arbeidstakeres ytringsfrihet og varsling er stor, noe ikke minst vårens saker i Forsvaret har bidratt til. Likevel finnes det få undersøkelser med et arbeidsgiverperspektiv. Hvordan håndterer arbeidsgiverne dette? Hvor går grensen mellom arbeidsgivers styringsrett og ansattes lojalitetsplikt?

Et grunnleggende spørsmål er når ledere mener at det er legitimt å begrense arbeidstakernes ytringsfrihet. En fersk undersøkelse viser at arbeidsavtalene ofte hindrer arbeidstakerne i å ytre seg om forhold på arbeidsplassen. Tre av ti ledere mener at arbeidstakerne bør ha begrensede muligheter til å snakke offentlig om egne arbeidsvilkår. To av ti mener det samme om faglige ytringer. Til tross for flere lovendringer viser det seg dessuten at det å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen fremdeles er en risikosport. Rundt to av ti arbeidstakere sanksjoneres, og fire av ti svarer at ingen ting skjedde da de varslet om det kritikkverdige forholdet til noen med myndighet til å gjøre noe med det.

Arrangementet er åpent for alle og finner sted i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo, og strømmes direkte.

Program

Anne Mette Ødegård fra Fafo vil lede seminaret og samtalen, mens forskningsfunn vil bli presentert av Sissel Trygstad, Fafo.

På seminaret møter du ellers Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, Paal Behrens, leder for arbeidsliv i Finansforbundet, Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør i Spekter, Bård Eirik Ruud, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund og Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord.