Allmenngjøring av tariffavtaler: Evaluering av virkninger for lønnsdannelse og sysselsetting

Researchers

  • Project manager:
  • Bård Jordfald
  • Roger Bjørnstad, Samfunnsøkonomisk Analyse

Project period

  • Start:
    January 2014
  • End:
    December 2015

Commissioned by

Partners

Sustainable development goals