Skip to main content

Allmenngjøring av tariffavtaler: Evaluering av virkninger for lønnsdannelse og sysselsetting


See Norwegian version for more information on the project.

   

Researchers

  • Project manager:
  • Bård Jordfald
  • Roger Bjørnstad, Samfunnsøkonomisk Analyse

Project period

  • Start:
    January 2014
  • End:
    December 2015

Commissioned by

  • Arbeids-og Sosialdepartementet

Partners

Sustainable<br>development goals