Completed projects

Bruk av oppdragstakere i kommunesektoren

Project management

Leif E. Moland

Project participant(s)

Leif E. Moland

Project period

March 2008
February 2009