Endring av lederstruktur i Helse og Sosial

Project management

Leif E. Moland

Project participant(s)

Leif E. Moland

Project period

January 2013
January 2014