Completed projects

Når NAV blir Norge - Motivasjon, deltakelse og medborgerskap hos somaliske innvandrere etter møtet med NAV


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2014:43
Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin
En studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV

Project period

2014