Completed projects

Flyttehyppighet blant barnefamilier


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2013:45
Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk
Barnefamilier med ustabile boforhold

Project period

2013