Completed projects

Ny organisasjonsmodell i Telemark Fylkeskommune

Project management

Leif E. Moland

Project participant(s)

Leif E. Moland

Project period

September 2006
November 2006