Publications

Search publications

Fafo's Publications

Hilde Lorentzen
Fafo-notat 801
Mobbing på arbeidsplassen
Intervjuundersøkelse utført av Scan-Fact
Andre Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen
Velferd til salgs
En undersøkelse av de private innslag i helse- og sosialpolitikken
Fafo-rapport 065
David Hansen
Lett på tråden?
Om telematikkens kår i Norge
Fafo-rapport 063
Halvor Fauske
Når tid ikke er penger?
En undersøkelse om grunnskolelærernes arbeidstid
Fafo-rapport 062
Inger-Lise Eilertsen og Carl-Erik Schulz
Økonomiske sanksjoner mot Sør-Afrika
Virkninger av ensidig norsk boikott
Fafo-rapport 061
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen
Fafo-rapport 060
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen
Fast i fisken?
Fiskerinæringens markedsmuligheter, styringsproblemer og innovasjonsevne
Fafo-rapport 059
Lars Sørgard m.fl.
Tekstilmaskiner til Nicaragua?
Eksport av gammelt ledig utstyr til bistandsprosjekt
Fafo-rapport 058
Svein Ole Borgen og Jens B. Grøgaard
Rana i arbeid (II)
Omstilling og levekår
Fafo-rapport 055
Thorbjørn Overholdt (red)
Arbeidsledighet og sysselsetting
En konferanserapport
Fafo-rapport 053
Svein Ole Borgen, Jens B. Grøgaard og Roger Jøsevold
Fafo-rapport 052
Nils Arne Bakke og Arvid Fennefoss
Prosjektgrupper: deltakelse, innflytelse og muligheter
Erfaring med deltakelse i prosjektgrupper ved innføring av ny teknologi
Fafo-rapport 050
Jon M. Hippe (red)
Fafo-rapport 048
Dag Olberg
Kultur og sysselsetting
Om erfaringer med kulturarbeid i kommunalt sysselsettingsarbeidet
Fafo-rapport 047
Jon Erik Dølvik
Utdannelse, kvalifikasjoner og arbeid
En analyse av endringen i forholdet mellom utdanning og yrke
Fafo-rapport 045
<<  89 90 91 92 93 [9495  >>