Publications

Search publications

Marianne Depraetere og Arild H. Steen
Andre Fafo-utgivelser
Other Fafo-publications
Thore K. Karlsen
Barn og arbeidsløshet
Rapport fra en høring i grunnskolen
Fafo-rapport 144
Anne Britt Djuve og Arild H. Steen
Norsk fisk - dansk produkt
Om potensialet for økt bearbeiding i norsk fiskeindustri
Fafo-rapport 143
Leif Moland og Ole Roger Sandstad
Kunnskap som virkemiddel
Personal- og lederutvikling i norsk fagbevegelse
Fafo-rapport 142
Elisabeth Melander Stene
Bank i bordet
Strukturendringer i banknæringen og omstillingsproblemer for de ansatte
Fafo-rapport 141
Arne Pape
Deltakelse og oppslutning
Medlemmenes syn på Norsk Jernbaneforbunds organisasjon
Fafo-rapport 140
Fafo-rapport 139
Torunn Kvinge, Ove Langeland og Dag Stokland
Kampen om kapitalen
Investeringer og kapitalbevegelser i internasjonale markeder
Fafo-rapport 138
Torunn Olsen
Staten som arbeidsgiver
Norsk tilpasning til EF og statens arbeidsgiveransvar
Fafo-rapport 137
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Når jobben betaler
En analyse av velferdsordninger i arbeidsmarkedet
Fafo-rapport 136
Espen Paus og Arild H. Steen
I samme båt?
Det norske maritime miljø
Fafo-rapport 135
Tone Fløtten og Birgit Skaldehaug
Kvinners Europa?
Norske kvinner og europeisk integrasjon
Fafo-rapport 134
Anne K. Waldrop
Før vi vet ordet av det
En analyse av personalpolitiske tiltak for eldre arbeidstakere
Fafo-rapport 133
Jens B. Grøgaard og Ole Fredrik Ugland
Én for alle
Hvem utfører verneplikt i Norge? En undersøkelse av fullføringsgrad og frafall i vernepliktsmassen 1970-90
Fafo-rapport 132
Jon M. Hippe
Når demningen brister
Arbeidsmarkedsbasert velferd – velferdsstatens fragmentering?
Fafo-notat 818
Jon Erik Dølvik
Lov eller avtale
Fagbevegelsen, den sosiale dimensjon og kollektive forhandlinger i Europa etter Maastricht
Fafo-notat 816
<<  89 90 91 92 93 [9495 96 97 98  >>