Publications

Search publications

Ove Langeland
Fafo-notat 815
Andre Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik, Dag Odnes, Elisabeth M. Stene, Dag Stokland
Fafo-rapport 130
Gudmund Hernes and Knud Knudsen
Lithuania
Living Conditions. A Sociological Study
Fafo-rapport 129
Jon Erik Dølvik, Jon M. Hippe, Axel W. Pedersen og Dag Stokland
Fafo-rapport 128
Arild H. Steen
Ingen over - ingen ved siden?
Konkurransemuligheter for norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri
Fafo-rapport 126
Arild H. Steen
Nye vilkår
Nye handlingsbetingelser for norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri
Fafo-rapport 125
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Fafo-rapport 124
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Fafo-rapport 123
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 2
Grunnelementer i en lokal fagforeningsstrategi
Fafo-rapport 122
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Fafo-rapport 121
Leif E. Moland
Kompetanse eller tidsfordriv?
Opplysningsorganisasjonenes bidrag til norsk voksenopplæring
Fafo-rapport 120
Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red)
Alle vet jo at ...
Rapport om sykelønn og sykefravær
Fafo-rapport 119
Hanne Bogen
Ansattes medbestemmelse - en trussel mot offentlig fornyelse?
En undersøkelse av ansattes rolle ved fornyelsestiltak i offentlig sektor
Fafo-rapport 117
Tone Fløtten
Godt sikret?
Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet
Fafo-rapport 116
Thore K. Karlsen
Fafo-rapport 115
Espen Paus
Høyt skattet?
Skatteharmonisering og offentlig sektor i Norge og EF
Fafo-rapport 114
Dag Stokland
Fortsatt på gyngende grunn
Kontraktører og enmannsfirma i bygge- og anleggsbransjen
Fafo-rapport 113
<<  90 91 92 93 94 [9596 97 98 99  >>