Articles and book chapters

Search publications

Mona Bråten, Jon Erik Dølvik, Frode Longva og Arild H. Steen

Norwegian Labour Market Institutions and Regulations

I: Jon Erik Dølvik og Arild H. Steen Making Solidarity Work? The Norwegian Labour Market Model in Transition

Grete Brochmann og Jon Rogstad

Svar til Ottar Brox

Tidsskrift for samfunnsforskning

Jon Rogstad

Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet

Søkelys på arbeidsmarkedet

Knut Martin Heidar, Hanne Pettersen & Lars G Svåsand

Norske partiers internasjonale kontakter

Knut Martin Heidar, Hanne Pettersen & Lars G Svåsand

Transnasjonale partiføderasjoner

Jon Rogstad og Arnfinn H. Midtbøen

Etikk og metode - noen problemer i studiet av diskriminering

Sosiologisk tidsskrift

Grete Brochmann og Jon Rogstad

Integrasjon, underklasse og marginalisering: noen refleksjoner omkring dagens innvandringsdebatt

Tidsskrift for Samfunnsforskning

T. Midtsundstad

Felles ansvar, tvang eller god vilje?

I: Blichfeldt m.fl. Utdanning for alle. Evaluering av Reform 94.
<<  57 58 59 60 61 [6263 64 65  >>