Articles and book chapters

Search publications

Tone Fløtten

Nytten av komparative studier , 1998

Jon Rogstad og Oddbjørn Raaum

Utstøting av innvandrere fra arbeidsmarkedet

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1998

Jon Rogstad

Konjunktur och attityder

Innvandrere och minoriteter/Scandinavian Migration and Ethnic Minority Review , 1998

Jon Rogstad

Mannfolk i arbeid , 1998

Mona Bråten, Jon Erik Dølvik, Frode Longva og Arild H. Steen

Norwegian Labour Market Institutions and Regulations , 1997

I: Jon Erik Dølvik og Arild H. Steen Making Solidarity Work? The Norwegian Labour Market Model in Transition

Grete Brochmann og Jon Rogstad

Svar til Ottar Brox

Tidsskrift for samfunnsforskning , 1997

Jon Rogstad

Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1997

Knut Martin Heidar, Hanne Pettersen & Lars G Svåsand

Norske partiers internasjonale kontakter , 1997

Knut Martin Heidar, Hanne Pettersen & Lars G Svåsand

Transnasjonale partiføderasjoner , 1997

Jon M. Hippe

Pension – hvordan og til hvem? , 1996
<<  57 58 59 60 61 [6263 64 65 66  >>