Articles and book chapters

Search publications

Geir Høgsnes og Jon Rogstad

Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1995

Jon Rogstad

Arbeidsledige innvandrere i Oslo

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1995

Jon Rogstad og Geir Høgsnes

Lokale løsninger på «deling av arbeid» - et middel i kampen mot arbeidsløsheten?

Sosiologisk tidsskrift , 1995

J. E. Lane og T. Nyen

Towards an Economic Organization Theory of the State

Statsvetenskapelig Tidskrift , 1995

Anette Brunovskis

Liverne – et folk forsvinner?

Nordisk Østforum , 1994

Geir Høgsnes og Jon Rogstad

Den nye migrasjonen til Tyskland

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1994

Jon Rogstad

Overtid blant arbeidstakere i Norge

Tidsskrift for samfunnsforskning , 1994

Jon Rogstad

Nye beregninger av overtidsarbeidets hyppighet og omfang

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1993

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Den skjulte velferden , 1992

Jon Rogstad

Overtidsarbeid i nedgangstider

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1992
<<  58 59 60 61 62 [6364 65  >>