Articles and book chapters

Search publications

Jon Rogstad

Flere får fleksitid

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1992

Jon Rogstad

Den problematiske overtiden og tallenes magi

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1992

Kjell A. Eliassen, Anna Hagen og Karl Kristian Mydske

Utdanning , 1992

Åsmund Arup Seip

Bokanmeldelse: Gro Hagemann "Skolefolk. Lærernes historie i Norge"

Tidsskrift for samfunnsforskning , 1992

Jon M. Hippe og Einar Øverbye

Familien stadig viktigere som økonomisk ressurs , 1991

Kåre Hagen og Jon M. Hippe

Må vi akseptere høyt fravær i Norge? , 1991

Kristine Nergaard

Tingmenn og talsmenn

Tidsskrift for samfunnsforskning , 1988

Kristine Nergaard og Bjørn Erik Rasch

Stortingets makt gjennom politikkutforming og politikkformulering

Tidsskrift for samfunnsforskning , 1988
<<  59 60 61 62 63 [6465  >>