Skip to main content

Anne Mette Ødegård

Arbeidsinnvandring og nye skillelinjer i arbeidsmarkedet

 
Ulikhetens drivere og dilemmaer    Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    Oslo    Universitetsforlaget

Ødegård, A. M. (2023). Arbeidsinnvandring og nye skillelinjer i arbeidsmarkedet. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 120–136). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-07

Fafo researchers